ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Kredi Kayıt Bürosu, ürün ve hizmetlerini etkin ve kesintisiz bir şekilde sunmak adına riskleri en aza indirgeyen ve iş sürekliliğine dayalı bir politikaya sahiptir.

Politika

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş’ nin taviz vermeyeceği öncelikleri arasında en üst sırada insan hayatı ve güvenliğini takiben iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin üst düzeyde olması, yasa ve düzenlemelere uyumluluk konuları yer alır. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş, bu bağlamda üye ve müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetleri etkin ve kesintisiz şekilde sağlamak, ürün ve hizmetleri kesintiye uğratabilecek riskleri tespit ederek en aza indirgemek ve gereken iş sürekliliği ve kurtarma planlamalarını uygulamak için faaliyetler yürütmektedir.


İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), kurumun iş sürekliliğini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı ürün / hizmetlere yönelik iş sürekliliğinin sağlanmasıdır. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi tüm KKB ürün/hizmetlerini ve bu ürün/hizmetlere yönelik iş süreçlerini ve KKB’den hizmet alan veya hizmet veren paydaşları kapsamaktadır. KKB bünyesinde iş sürekliliğine dair hazırlanan tüm politika, prosedür, süreç, talimat ve standartlar İş Sürekliliği Yönetim Sistemini destekler.

Kredi Kayıt Bürosu bünyesinde etkin bir İSYS yönetiminin gerçekleştirildiğini ve sağladığı tüm hizmetlere yönelik iş sürekliliği gereksinimlerinin karşılandığını 2014 Ağustos ayında sertifikasyon çalışmalarını tamamladığı IS0/IEC 22301:2012 İş Sürekliliği Standardı çerçevesinde taahhüt eder. Detaylı İnceleyin

Merhaba, ben Bilgiç.

Bilgi almak istediğiniz konular için size yardımcı olabilir miyim?

EvetHayır

Bilgiç